PRAVILA PRIVATNOSTI

Na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća EU od 27. travnja 2016.
o zaštiti osobnih podataka, donosimo ovu Politiku privatnosti kojom se utvrđuju pravila
postupanja vezano za vrstu podataka, prikupljanje i način njihove obrade na stranici
www.anahit.hr.

Osobnim podacima smatraju se podaci kojima se, izravno ili neizravno, može utvrditi
identitet posjetitelja poput imena, podataka o lokaciji, poštanske adrese i sl.

Prilikom same posjete web stranici na adresi www.anahit.hr ne prikupljaju se nikakvi
osobni podaci posjetitelja, osim kolačića koji uključuju i kolačiće trećih strana.

PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA

Anahit na stranici prikuplja određenu količinu općih podataka putem obrasca za kontakt i
osobnih podataka putem Upita za ponudu koji sadrže suglasnost da se prikupljeni podaci
koriste u svrhu kako je navedeno u ovim Pravilima privatnosti.

Opći podaci koje prikupljamo putem obrasca za kontakt su:
 ime i prezime
 e-mail
 adresa
 broj telefona/mobitela

Anahit će podatke prikupljene prilikom ispunjavanja obrasca za kontakt koristiti isključivo u
svrhu komunikacije s pošiljateljima vezano za upit koji su poslali kao i u daljnjoj poslovnoj
komunikaciji ako se ostvari poslovna suradnja.

Osobni se podaci čuvaju sukladno važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za
čuvanje, izvještavanje i dokumentiranje osobnih podataka.

TAJNOST OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke posjetitelja stranice i korisnika naših usluga nećemo ni u kojem trenutku
prepustiti trećim stranama osim za potrebe izrade pripadajuće dokumentacije vezano za
realizirane usluge (račun i sl.) ili po nalogu pravosudnih tijela.

Korisnik stranice u svakom trenutku može zatražiti uvid u prikupljene podatke, te zatražiti
ispravak ili njihovo brisanje pisanim putem na adresu Anahit, Stara Knežija 18, 10000
Zagreb.