RIJEČI KLIJENATA

zbog zaštite privatnosti osobni podaci su izostavljeni

Hvala klijentima koji se nakon Bioqr™ tretmana jave terapeutu.

   

Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit

Komunikacija za vrijeme bioqr™ bioenergetskog tretmana na daljinu - postcovid

Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit
Anahit